Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Maison Esmee.

Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
Tenzij Maison Esmee schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
Maison Esmee behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Maison Esmee deze Voorwaarden willen wijzigen.

Een contract afsluiten
Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Maison Esmee heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien Maison Esmee niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Maison Esmee bevestigt de order van de klant per e-mail.

Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Maison Esmee zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.

De producten op in www.maisonesmee.be zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.

 

Prijzen en kosten
De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst op www.maisonesmee.be. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW.

De prijzen die zijn vermeld op www.maisonesmee.be zijn exclusief leverings- en administratiekosten.

Maison Esmee is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

Uitvoering van orders
Maison Esmee zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.

Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan Maison Esmee.

Maison Esmee zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.

De aflevertermijn die op www.maisonesmee.be staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

Douane, heffingen en belastingen
De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij www.maisonesmee.be, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; Maison Esmee heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.

Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert Maison Esmee de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.

Recht om artikelen terug te sturen
De klant heeft het recht een artikel (parfums en ondergoed uitgezonderd) zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na aflevering terug te sturen naar Maison Esmee. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij/zij reeds betaald heeft voor dat artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Maison Esmee de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed.

Na ontvangst en controle van de artikelen door Maison Esmee wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening van de klant teruggestort.

Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar Maison Esmee, worden niet vergoed.

Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van alle labels.

Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Maison Esmee worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking.

Maison Esmee heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Maison Esmee.

Foutieve aflevering
Indien Maison Esmee een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Maison Esmee te laten weten. Maison Esmee zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

Overmacht
Maison Esmee is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Maison Esmee valt.

Indien Maison Esmee niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Maison Esmee de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.

Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Maison Esmee valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Maison Esmee het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

Klachten
Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Retourbeleid van deze website.

Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: [email protected]

In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Maison Esmee, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.

Betaling
De klant kan met Bancontact, IDEAL en Bankoverschrijving betalen

Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de www.maisonesmee.be.

Privacy
Door een order te plaatsen, verleent de klant Maison Esmee het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Maison Esmee, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.

Afwijkingen
Maison Esmee kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

Bedrijfsinformatie
Maison Esmee is telefonisch te bereiken op nummer 0487018665 of per e-mail op [email protected]

Kortingscodes
Er kan per persoon slechts één kortingscode worden gebruikt. Maison Esmee heeft het recht orders te weigeren als er meerdere codes zijn gebruikt.

Maison Esmee
Fonteinstraat 6 bus 101
3980 Tessenderlo
Telefoonnummer webshop: 0487018665
Email: [email protected]
BTW nummer: BE0757679173